Testimonials

Please feel free to post your testimonials.

An introduction to Indonesia. How do you do that?

posted Oct 27, 2010, 9:17 AM by Admin - [ updated Sep 17, 2015, 11:01 AM ]

by Andre and Linda from The Netherlands.

  • Linda was born in Java and as a young girl came to the Netherlands. Then never went back again. André a Dutch man and never has been to Indonesia before. We did a tour around Java and Bali.

Java is a fascinating Island. By a tour around the island by car with driver and guide, you see much of the Island.

The Cities are busy. Since crawling traffic between mopeds and motorcycles are there even in larger quantities than the numbers of bicycles in the Netherlands. They are competing cars, trucks and large buses. In between moving calmly horse and cart, becak and people with manually push carts. Traffic rules? Yes, keep left and use the road as efficiently as possible. So not only tightly in line but also where possible next to each others. This does not apply to buses, though. For an outsider, it seems to have its own regulations. When a big bus behind you, the motto, therefore: keep calm continue straight until the bus has passed. Because he is very determined to pass and will pass you if only by using the roadside or against traffic.

Our trip took us to Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya and Yogyakarta.

The countryside is beautiful. Many agricultural terraces where much fruit is grown but also a lot of rice. Besides these sawa's entering the ride through lush rice fields and tea plantations. It's rice harvest. Everywhere, the rice fields reached the spot and thrashed largely dried on the spot. On canvas at the roadside or at parking lots. Between these, there are different plots coconut palms or banana trees, where you can see the moist vapours of Java are being visible at morning. Very beautiful images. That is why there is an adage as the landscape of Java called a mystical landscape.

The nature of Java is overwhelming. Walking on the volcano Merapi Asveld gives you a sense of the greatness and the threat of a volcano can be. Bromo is the sunrise on a plate and the volcano near Bandung has a unique atmosphere with hot springs and white lava fields. The volcanoes are the face of the landscape of Java. The Prambanan and Borobudur temples can not be skipped. There are good reasons why these temples are on the World Heritage List. This heritage in its own construction and give you an idea of how religion has an old habit set on the population of Java. These are now the most touristic places of Java.

By way of travelling by car with driver and guide, you learn a lot of Javanese society and habits. The guide speaks English as well as we do, so we could carry many conversations over the Javanese society, governance, religion, local habits and the way people earn a living. We've seen how these people live in Java with their family. Special events that we have been able to attend and witness as a wedding at the residence of the driver. As a white people, you are immediately bombarded as special VIP guests. Cute, but also uncomfortable for us. As a second special event was the visit to an orphanage home in Surabaya. The living conditions are not bad to Javanese notions. But don't compare it with the Dutch standards, though. The children have a home, get food, clothing and education. So there is a future for these children. Why visit an orphanage? Linda's mother comes from an orphanage in Surabaya.

Amazingly in Java is a rich country can have so much poverty. Java is still on the loose in the past. You still see traces everywhere in the form of building bridges, but particularly in the commemorative monuments. Java is still in development.

Bali is different. For a Westerner, Bali is a haven. The island is like Java: beautiful, volcanic, ancient temples, beautiful scenery. But it is also completely different from Java. Where individuality is a Java Bali westernized, overrun by tourists from Australia and Europe. Bali was a haven, but a lot less interesting than Java. Too bad much of the revenue from tourism goes directly to foreign owners and not to the Island locals of Bali itself.

Tip: try a bike ride from Sanur to Kuta and Sanur across Denpasar back.

We have had a fascinating introduction to Indonesia and we did it experienced guidance and good supervision.


door Andre en Linda uit Nederland.

"Linda is geboren op Java en als klein kind naar Nederland gekomen. Daarna nooit weer teruggeweest. André is hollander en nog nooit in Indonesië geweest. We hebben Java en Bali bezocht.

Java is een boeiend eiland. Door een tocht over het eiland te maken met een auto met chauffer en gids zie je veel van het eiland.

De steden zijn druk. Daar krioelt het verkeer door elkaar brommers en motoren komen daar zelfs in grotere hoeveelheden voor dan fietsen in Nederland. Zij concurreren met auto's, vrachtauto's en grote bussen. Daar tussen door bewegen zich doodgemoedereerd paard en wagen, bedjak's en mensen met handkarren. Verkeersregels? Ja, links houden en de weg zo efficient mogelijk gebruiken. Dus niet achter elkaar maar waar het even kan ook naast elkaar. Dit geldt niet voor de lijnbussen. Het lijkt wel of die een eigen reglement hebben. Als er een grote bus achter je rijdt is daarom het credo: rustig rechtdoor blijven rijden tot die bus voorbij is. Want hij gaat je passeren al is het door de berm of tegen het verkeer in. Onze tocht bracht ons in Jakarta, Bandung, Solo, Yokjakarta en Surabaja.

Het platteland is mooi. Veel landbouw in terassen waar veel soorten groenten wordt gekweekt maar ook veel rijst. Naast deze sawa's voert de tocht door uitgestrekte rijstvelden en theeplantages. Het is rijstoogsttijd. Overal wordt de rijst van de velden gehaald, ter plekke gedorsd en voor een groot deel ook ter plekke gedroogd. Op zeildoek in de berm of op parkeerplaatsen. Tussen de verschillende percelen kokospalmen of bananenbomen, waartussen de vochtige dampen van Java zichtbaar zijn. Geweldig mooie beelden. Niet voor niets is in het verleden het landschap op Java een mystiek landschap genoemd.

De natuur van Java is overweldigend. Lopen over de asvelden van de vulkaan Merapi geeft je een gevoel van de grootheid en de dreiging die van een vulkaan kan uitgaan. De zonsopkomst op de Bromo is een plaatje en het vulkaangebied bij Bandung heeft een eigen sfeer met warme bronnen en witte lavavelden. De vulkanen bepalen het landschap van Java.De Prambanan tempels en de Borobudur kun je niet overslaan. Deze tempels staan niet voor niets op de werelderfgoedlijst. Bijzondere bouwwerken waarmee je een beeld krijgt hoe godsdienst al van ouds een stempel op de bevolking van Java zette. Dit zijn nu de meest toeristische plaatsen van het eiland.

Door de wijze van reizen, met een auto met chauffeur en gids, leer je veel van de Javaanse maatschappij. De gids spreekt net zo goed engels als wij, waardoor we veel gesprekken konden voeren over de Javaanse maatschappij, het bestuur, de godsdienst en de wijze waarop de mensen hun brood verdienen. Doordat we bij deze beide mensen hebben kunnen overnachten hebben we gezien hoe op Java geleefd wordt. Bijzondere gebeurtenissen die we hebben kunnen meemaken waren een bruiloft in de woonplaats van de chauffeur. Als blanke word je meteen gebombardeerd tot belangrijke gast. Leuk, maar ook ongemakkelijk. Een tweede bijzondere gebeurtenis was het bezoek aan een weeshuis in Surabaja. De leefomstandigheden zijn naar Javaanse begrippen niet slecht. Maar naar Nederlandse begrippen wel. De kinderen hebben een thuis, krijgen eten, kleding en onderwijs. Daardoor is er ook voor deze kinderen een toekomst mogelijk. Waarom bezoek je een weeshuis? De moeder van Linda is afkomstig uit een weeshuis in Surabaja.

Verbazingwekkend op Java is dat een zo rijk land zoveel armoede in zich kan hebben. Java is zich nog aan het losmaken van het verleden. Sporen zie je nog overal in de vorm van gebouwen spoorbruggen, maar vooral in de gedenkmonumenten. Java is nog in ontwikkeling.

Bali is toch anders. Voor een westerling is Bali een rustpunt. Het eiland is net als Java: mooi, vulkanisch, oude tempels, mooie natuur. Maar het is ook totaal verschillend. Waar Java een eigen karakter heeft is Bali verwesterd, overlopen door toeristen uit Australië en Europa. Bali was een rustpunt, maar een stuk minder boeiend dan Java. Jammer dat een groot deel van de inkomsten uit het toerisme naar buitenlandse eigenaren gaat en niet naar het eiland Bali zelf.

Tip: probeer eens een fietstocht van Sanur naar Kuta en dwars door Dempassar terug naar Sanur.

Een boeiende kennismaking met Indonesië, die we met goede begeleiding hebben kunnen ervaren."

John Abrams!

posted Oct 15, 2009, 8:50 AM by Michael Gibbs [ updated Aug 31, 2011, 2:56 PM by Admin - ]

Thank you so much for all of your help. I couldn't have done it without your help to arrive on time and save in Denpasar.

Till next time.


John...

Thank You, Michael Gibbs

posted Oct 15, 2009, 8:51 AM by Michael Gibbs [ updated Dec 12, 2016, 11:43 PM by Admin - ]

Thanks.

Cheers.

M.